Downloads

seizoen 2010-2011 : vliegende vervangingen en voorleggen identiteitsbewijs

 

VLIEGENDE VERVANGINGEN

 

 

De vliegende vervanging van spelers wordt toegestaan voor alle wedstrijden uitgezonderd deze van :

- officiële competitiewedstrijden van eerste ploegen (klimmen en dalen)

- officiële bekerwedstrijden van eerste ploegen (Beker van België , provinciale beker)

- nationale reserven

- U18 en U19 in de Elite jeugdreeksen

- Beloften van eerste nationale

 

De bezochte ploeg moet een wedstrijdblad ter beschikking stellen . Dit blad moet behoorlijk door beide afgevaardigden worden ingevuld met de identiteit van de spelers en moet minstens 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd ter beschikking zijn van de scheidsrechter .

 

Een ploeg moet minstens uit 7 (bij U 11 – U 10 en Dames U 13 minstens 6 , bij U 9 – U 8 – U 7 minstens 4 ) en maximum uit 15 (bij U 11 – U 10 en Dames U 13 maximum 12 , bij U 9 – U 8 – U 7 maximum 9) spelers bestaan .

Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen van ieder maximum 11 (bij U 11 – U 10 en Dames U 13 maximum 8 , en bij U 9 – U 8 – U 7 maximum 5) effectieve spelers die deelnemen aan het spel waarvan één doelverdediger en maximum 4 wisselspelers in de instructiezone .

 

Voor de wedstrijd moet de scheidsrechter de identiteit controleren (juistheid van de naam , voornaam en geboortedatum) van alle spelers wier naam op het wedstrijdblad voorkomen .

Het nazicht in tegenwoordigheid van de betrokken spelers en de afgevaardigden van beide ploegen geschiedt voor de wedstrijd samen met het nazicht van de kledij en de nummering (enkel voor eerste ploeg, reserven en jeugd van U21 tot U12) .

 

Tijdens de ganse duur van de wedstrijd mogen er spelers aangevuld worden en dit tot het maximum toegelaten aantal bereikt is .

Van de bijkomende ingeschreven spelers moet de scheidsrechter het nazicht van de identiteit uitvoeren tijdens de rust of na de wedstrijd .

Alle niet gebruikte lijnen moeten na de wedstrijd door de scheidsrechter gebarreerd en geparafeerd worden .

 

Alle spelers die op het wedstrijdblad voorkomen dienen een officieel identiteitsbewijs voor te leggen en de scheidsrechter moet een identiteitsbewijs aanvaarden tot wanneer hij na het eindsignaal terug in de kleedkamer komt en zijn handtekening op het wedstrijdblad zet .

Indien een ingeschreven speler geen officieel document kan voorleggen , ongeacht hij al dan niet heeft deelgenomen aan de wedstrijd , moet de scheidsrechter deze tekortkoming na de wedstrijd op de voorziene plaats met een X teken vermelden .

 

Hij moet in de rubriek “ aanmerkingen “ vermelden dat speler X ( naam , voornaam , club)

geen ENKEL document kon voorleggen

OF

geen GELDIG document kon voorleggen (eventueel vermelden waarom het document niet geldig is)

 

 

 

Procedure van de vliegende vervanging

 

 

1. Een vervanging kan plaats hebben tijdens ieder moment van de wedstrijd , zonder spelonderbreking , op voorwaarde dat :

- de scheidsrechter met een teken de vervanging toelaat ;

- de wisselspeler het speelveld opkomt nadat de vervangen speler het heeft verlaten ,

- de vervanging gebeurt aan éénzelfde kant van het speelveld ter hoogte van de middellijn .

 

2. De doelverdediger mag pas vervangen worden tijdens een spelonderbreking en nadat de scheidsrechter op de hoogte werd gebracht .

 

3. Behoudens de beperkingen onder punt 4 mag iedere speler een onbeperkt keren vervangen worden en opnieuw aan het spel deelnemen .

 

4. Een speler die de rode kaart krijgt (ingevolge van een tweede gele kaart of ingevolge van een rechtstreekse uitsluiting) moet het terrein verlaten tot buiten de neutrale zone en mag niet vervangen worden .

 

5. De vervangingen moeten niet op het wedstrijdblad vermeld worden , gezien alle ingeschreven spelers beschouwd worden als effectief aan het spel te hebben deelgenomen .

 

 

 

Controle identiteitskaarten – art. 1421 van het bondsreglement

 

Zeer belangrijk bericht voor de clubs en de scheidsrechters

 

Voor elke wedstrijd moet de scheidsrechter de identiteit controleren van alle spelers van wie de naam op het wedstrijdblad voorkomt.

Deze controle geschiedt in tegenwoordigheid van de betrokken spelers en van de officieel afgevaardigde van beide ploegen.

 

Mogen geldig worden voorgelegd als officieel identiteitsbewijs:

 

elk document met foto afgeleverd door een officiële instantie, dus ook het papier ‘elektronische beschikbare gegevens op uw I.K’, afgeleverd door de gemeente.

(beslissing U.C 05.06.2010)

een vervangdocument, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten ingeval van verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document met foto.

elk document met foto, erkend en afgeleverd door de K.B.V.B.

de licentie wanneer het spelers van buitenlandse clubs betreft.

 

Wij vestigen de aandacht op dat enkel de originele documenten mogen voorgelegd worden.

 

Een fotokopie van een identiteitskaart e.d wordt NIET als geldig identificatiebewijs aanzien.

 

De primo club card is niet meer geldig.

 

S.K. Westrozebeke

Terreinen:
Ommegang Noord 16
8840 WESTROZEBEKE

051 / 780 120

Stuur ons een mail.


PATRICK