Stijn Vervaeke

Jeugdcoördinator

Dimi Huyghe

Steve Beyens

Steven Cool

Jeugdploegen
In het Belgische jeugdvoetbal zijn alle leeftijden apart vertegenwoordigd. De opdeling gebeurt volgens de maximum leeftijd: U6, U7, U8, U9,… U17 waarbij de ‘U’ staat voor ‘under’. Een speler mag bij de start van het seizoen (augustus -september) dus aantreden in een categorie als de leeftijd die bereikt wordt gedurende het kalenderjaar lager is . Als een speler bijvoorbeeld 10 jaar wordt in een bepaald kalenderjaar, dan mag hij/zij in augustus aantreden in de U11. Voor meisjes is het toegelaten om een categorie lager te spelen. In dit voorbeeld zou een meisje dus mogen aantreden bij de U10.